Landesportal Schleswig-Holstein

Diese Webseite verwendet Cookies und das Webanalyse-Tool Matomo. Wenn Sie durch unsere Seiten surfen, erklären Sie sich hiermit einverstanden. Eine Widerspruchsmöglichkeit gibt es hier.

Windenergie
Flächenplanung

Staatskanzlei

Vindenergiplanlægningen i Slesvig-Holsten er i forandring og skal revideres. Delstatsregeringen ønsker at fremme brugen af vindenergi til beskyttelse af klimaet under hensyntagen til befolkningens interesser og bevarelse af natur og landskab. I den forbindelse skal delstatsudviklingsplanen for Slesvig-Holsten (LEP) samt de tre regionalplaner delvis revideres.

Vor blauem Himmel wehen die Flaggen von Schleswig-Holstein und Dänemark Flaggen SH DK (Vergrößerung öffnet sich im neuen Fenster)Information på dansk. © M. Staudt/grafikfoto.de

I regionalplanerne skal der fremover fastlægges prioritetsområder for anvendelse af vindkraft. Indenfor disse områder skal det være vindenergi, som har første prioritet, og samtidig skal den være udelukket udenfor disse områder. Dette skal opnås ved en koncentration af vindmølleanlæg i egnede områder. Den slesvig-holstenske delstatsregering benytter sig i den forbindelse af styringsmuligheder, som den har i kraft af generel tysk lovgivning.

Valget af egnede arealer til brug af vindkraft, som således i regionalplanerne skal speciferes som prioritetsområder med udelukkende virkning, er foregået med udgangspunkt i en detaljeret kriteriumsliste med tabukriterier (hårde og bløde) og vurderingskriterier. I regionalplanerne skal cirka 2 procent af Slesvig-Holstens landarealer specificeres som prioritetsområder.

I forbindelse med opsætningen af regionalplanerne gennemførtes en miljøvurdering, hvor det undersøgtes, hvilke væsentlige påvirkninger planerne sandsynligvis ville medføre for mennesker (og deres sundhed), dyr, planter og den biologiske mangfoldighed, jordbund, vand, luft, klima, landskabsforhold, kulturgoder og andre materielle goder. Alle påvirkninger er blevet beskrevet og vurderet i miljørapporter.

Offentligheden havde i en grænseoverskridende høring frem til den 03. januar 2019 mulighed for at tage stilling og fremkomme med idéer og bekymringer i forbindelse med processen.

Virkninger på grænsenære regioner i Danmark

Det slesvig-holstenske planlægningsområde I grænser op imod Kongeriget Danmark. Både i områderne Weesby, Böxlund, Jardelund (Kreds Schleswig-Flensburg) og i Süderlugum, Ellhöft, Westre samt Bramstedtlund (Kreds Nordfriesland) er der planlagt prioritetsområder vindenergi i det umiddelbare grænseområde. Disse planer er delvis en bekræftelse af vindenergiområder og eksisterende vindmølleparker fra regionplanerne i 1997 og 2012.

De ansvarlige danske myndigheder har allerede været inddraget i forbindelse med miljøvurderingen og er blevet orienteret om planerne i Slesvig-Holsten. I den forbindelse konstateredes det, at der forsåvidt angår lovkravene vedrørende vindenergiplanlægning delvis er forskelle mellem Danmark og Tyskland. For de nye regionalplaner i Slesvig-Holsten gælder udelukkende de tyske lovbestemmelser

Væsentlige dokumenter

Andet udkast til planen består af tre dokumenter samt nogle bilag:

  • "Gesamträumliches Plankonzept" beskriver metoden, efter hvilken prioritetsområderne for vindenergi er blevet identificeret. Yderligere information
  • "Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein 2010 (LEP)" er basis for delstatens territoriale udvikling frem til år 2025. Med henblik på vindenergiplanlægningen er det kun det pågældende kapitel, der opdateres. Der findes også en miljørapport, som hører sammen med udkastet til LEP-dokumentet. Yderligere information
  • "Regionalplan" for "Planungsraum I" – Nordfrisland og Slesvig-Flensborg Amter konkretiserer specifikationerne fra LEP og tager højde for særlige regionale karakteristika. Planen består af en del med tekst og en del med et landkort. I miljørapporten er det beskrevet og vurderet, hvilke væsentlige påvirkninger de planlagte prioritetsområder for vindenergi sandsynligvis vil have. Også for regionalplanen gælder, at kun kapitlet om vindenergi opdateres. Yderligere information

Regionalplan II (Yderligere information) og Regionalplan III (Yderligere information) er grundlæggende uden betydning for den grænseoverskridende høring, idet de vedrører midten og den sydlige del af Slesvig-Holsten.

De i forbindelse med regionalplanerne relevante kort findes i kortværktøjet (Yderligere information). Her kan man se hele planlægningsområdet, men også spørge om information vedr. enkelte områder. For hvert prioritetsområde, men også for hvert potentielt areal, som ikke er blevet udvalgt, kan der åbnes et datablad, som gør rede for vurderingsafgørelsen. Dérudover kan man ved at klikke med musen for hvert punkt på kortet se, hvilke kriterier der gælder det pågældende sted.

Hvad sker der så efter høringen?

Alle tilkendegivelser, der afgaves i den grænseoverskridende høring, gennemgås omfattende og inddrages i det næste udkast af delstatsudviklingsplanen (LEP) og regionalplanerne. Den slesvig-holstenske delstatsregering vil offentliggøre de reviderede planer derefter. Dertil hører også en dokumentation samt en bedømmelse af de afleverede tilkendegivelser.